Curriculum Vitae


  Prof. Dr. Michel DENEYER, MD, PhD

 

Michel Deneyer werd geboren op 17 april 1959 te Ukkel.  Hij behaalde het diploma doctor in de genees-, heel- en verloskunde met grote onderscheiding in 1985. Vervolgens specialiseerde hij in de Kindergeneeskunde onder leiding van prof  H. Loeb aan het toenmalige AZ-VUB. Na zijn opleiding was hij tot 2006 als diensthoofd werkzaam in de vilvoordse ziekenhuizen. Sinds 2010 is hij aangesteld als Kliniekhoofd in de dienst Kindergeneeskunde van het UZ Brussel onder leiding van prof Y. Vandenplas. Sinds 2012 is hij ook belast met de taak van veiligheidsconsulent IT aan het UZ Brussel.

Hij was voorzitter van de provinciale raad van Vlaams-Brabant en vanaf  2008 benoemd Lid van de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren. Tevens is hij  bestuurder van het eHealth-platform en lid van het Sectoraal Comité van de Sociale zekerheid en van de  Gezondheid van de privacycommissie.


Na aanvankelijk als lezinghouder deel te hebben genomen aan het universitair onderwijs sinds 2006, kreeg hij een leeropdracht als gastprofessor toegewezen in 2008. Deze leeropdracht werd in 2011 uitgebreid met de cursus bio-ethiek.

Michel is eerste auteur en co-auteur van meerdere pubmed gerankte  artikels. Zijn werk werd meermaals voorgesteld op nationale en internationale bijeenkomsten. Zijn studiewerk aangaande minderjarigen in de gezondheidzorg wordt als referentie gebruikt op nationaal vlak. Het geeft inhoud aan gastcolleges aan de faculteit Rechten en Criminologie van de VUB en de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Gent. Op 22 mei 2012 behaalde hij de graad van “Doctor in de Medische Wetenschappen” met zijn proefschrift: “Deontologische, ethische en wettelijke implicaties van de zorg voor minderjarigen”.


Sinds het academiejaar 2012-13 is hij, als lid van het zelfstandig academisch personeel, titularis van de cursus bio-ethiek en voor 2013-2014 wordt de cursus medische deontologie toegevoegd aan zijn leeropdracht.

In 2013 volgt de benoeming tot ondervoorzitter van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen. In 2014 wordt hij verkozen tot ondervoorzitter van de Nationale Raad van de Orde der Artsen en aangeduid als lid van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Vanaf het academiejaar 2015-2016 wordt hij aangesteld als gastprofessor aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Gent met een deeltijdse leeropdracht binnen de vakgroep Pediatrie en Genetica.


e-mail:  michel.deneyer@uzbrussel.be